Track record på S&P500


Spara Snabbare V4 Elite: Analys av Prestanda på S&P500

Spara Snabbare V3, utvecklad av Lansford holding limited, har visat imponerande resultat i sitt track record på S&P500 (US500). Denna algoritmiska handelsstrategi, som använder en systematisk ansats och ett uppsättning definierade parametrar, syftar till att kapitalisera på marknadsrörelser inom S&P500-indexet.

Algoritmen för S&P500

Spara Snabbare V4 använder en avancerad algoritm för att analysera marknaden och fatta handelsbeslut. Algoritmen opererar på H1-tidsramen, vilket innebär att den analyserar prisdata för varje timme. Algoritmen använder också ett magiskt nummer för identifikation, vilket är ett unikt nummer som används för att identifiera algoritmen på marknaden.

Lotsstorlek anpassad för S&P500

Spara Snabbare V4 använder en lotsstorlek på 50. Detta innebär att för varje order som algoritmen placerar, köper eller säljer den 50 aktier.

Ingång, Stop Loss och Take Profit

Spara Snabbare V4 använder specifika nivåer för ingång, stop loss och take profit. Ingångsnivån är den prispunkt där algoritmen placerar en order. Stop loss-nivån är den prispunkt där algoritmen automatiskt säljer en position om priset faller under denna nivå. Take profit-nivån är den prispunkt där algoritmen automatiskt säljer en position om priset stiger över denna nivå.

Hävstång som används på S&P500

Spara Snabbare V4 använder hävstång, vilket innebär att du kan kontrollera en större position med en mindre insättning. Spara Snabbare V4 använder en hävstångsgrad på 1:100, vilket innebär att du kan kontrollera en position på 100 gånger din insättning. Observera att Spara Snabbare V4 inte kräver en initial insättning på 10 000 USD. Detta är enbart deras trackrecord som de har testat med.

Konfiguration och Inställningar på S&P500

Algoritmen opererar på H1-tidsramen och använder ett magiskt nummer för identifikation, en lotstorlek på 50 samt specifika nivåer för ingång, stop loss och take profit. Med en initial insättning på $10 000 och hävstångsgraden inställd på 1:100 strävar Spara Snabbare V3 efter att navigera med precision genom komplexiteten i S&P500.

Prestandamått:

Track record S&P500
 • Historisk Kvalitet: 57%
 • Antal Bars: 46776
 • Ticks: 68300154
 • Total Nettovinst: $23 749.00
 • Maximal balansnedgång: 8.26%
 • Maximal kapitalnedgång: 9.44%
 • Profit Factor: 1.60
 • Förväntad Payoff: 17.49
 • Återhämtningsfaktor: 15.17
 • Sharpe Ratio: 13.60
 • Z-Score: -4.17 (99.74% pålitlighet)
 • AHPR: 1.0009 (0.09% daglig avkastning)
 • GHPR: 1.0009 (0.09% total avkastning)
 • Totala affärer: 1358

Handelsstatistik:

 • Andel vinnande korta affärer: 36.85%
 • Andel vinnande långa affärer: 35.26%
 • Största vinstaffär: $835.50
 • Största förlustaffär: -$181.00
 • Genomsnittlig vinstaffär: $129.85
 • Genomsnittlig förlustaffär: -$45.54
 • Maximalt antal på varandra följande vinstaffärer: 12
 • Maximalt antal på varandra följande förlustaffärer: 21

Denna genomgång visar att Spara Snabbare V3 har uppvisat robust prestanda på S&P500. Med fokus på väldefinierade parametrar och noggrann riskhantering har algoritmen visat sig kunna hantera volatiliteten på marknaden och generera positiv avkastning över tiden. För investerare som söker automatiserade handelsstrategier på S&P500 kan Spara Snabbare V3 vara ett intressant alternativ att överväga. Det är dock alltid viktigt att förstå och övervaka prestandan kontinuerligt för att optimera strategin över tid.

Sparasnabbare V4 Elite: Lansford Holding Limiteds algo för S&P500

En Innovation från Delaware, USA, och Lansford Holding Limited

SP500

Sparasnabbare V4 Elite är en sofistikerad handelsalgoritm som har sitt ursprung hos Lansford Holding Limited, ett utlandsvenskt bolag med bas i Delaware, USA. Denna nya och förbättrade version, tidigare känd som V3, representerar toppen av Lansford Holdings innovativa arbete inom finans- och tekniksektorn.

Lansford Holding Limited: En Global Företagsanknytning

Lansford Holding Limited är strategiskt etablerat i Delaware, en delstat i USA som är känd för sin företagsvänliga lagstiftning. Den amerikanska anknytningen bidrar till algoritmens trovärdighet och förtroende, eftersom den är underkastad rigorös reglering och övervakning. Det ger även Sparasnabbare V4 Elite en global prägel och en unik förmåga att navigera genom olika ekonomiska landskap.

Sparasnabbare V4 Elite: En Ny Nivå av Algoritmisk Handel

Tidigare känd som V3, har Sparasnabbare V4 Elite genomgått omfattande förbättringar och anpassningar för att möta dagens krav på effektivitet och precision. Algoritmen, som är optimerad för indexhandel, har bevisat sin pålitlighet och imponerande prestanda på marknaden.

Algoritmens funktioner & strategier på S&P500

Sparasnabbare V4 Elite utmärker sig genom sina noggrant utformade funktioner och handelsstrategi, vilka tillsammans skapar en effektiv och pålitlig algoritm för investerare som strävar efter överlägsen prestanda.

 • 1. Tålmodig Väntan på Marknadsrörelser: Algoritmen implementerar en tålmodig ansats genom att avvakta marknadsrörelser innan den vidtar åtgärder. Detta kännetecken gör att Sparasnabbare V4 Elite kan undvika att agera impulsivt och istället reagera på mer stabila och pålitliga signaler. Genom att vänta på marknadens tydliga riktning positionerar sig algoritmen för att minimera risken för överdrivna marknadsreaktioner.
 • 2. Identifiering av Optimala Handelsmöjligheter: Sparasnabbare V4 Elite har identifierat särskilda möjligheter på några av de mest betydande indexen, inklusive Dow Jones 30, Nasdaq USA, S&P500 och OMX30. Genom att fokusera på dessa index utnyttjar algoritmen deras historiska trender och egenskaper för att optimera handelsbesluten. Detta strategiska tillvägagångssätt bidrar till att öka sannolikheten för framgångsrika affärer och ger investerare möjlighet att dra nytta av marknadens potentiella uppgångar.
 • 3. Köppositioner och Tidsoptimering: En central aspekt av Sparasnabbare V4 Elites strategi är dess inriktning på att endast placera köppositioner. Genom att göra detta kapitaliserar algoritmen på observationen att index, särskilt Dow Jones 30, ofta återhämtar sig runt 14-15-tiden svensk tid. Denna tidsoptimering gör det möjligt för Sparasnabbare V4 Elite att dra nytta av potentiella återhämtningar och optimera avkastningen på investeringen.
 • 4. Riskhantering och Optimerade Exitstrategier: För att skydda investeringen har algoritmen implementerat avancerade riskhanteringsverktyg. Med en optimerad stop-loss-mekanism, baserad på omfattande historisk data, kan Sparasnabbare V4 Elite effektivt hantera nedgångar på marknaden och minska risken för större förluster. Dessutom använder algoritmen förinställda take-profit-nivåer för att säkerställa vinstrealisering vid gynnsamma marknadsförhållanden.

Sparasnabbare V4 Elite’s kombination av tålmodig väntan, noggrann identifiering av handelsmöjligheter och optimerad riskhantering skapar en kraftfull handelsstrategi. Denna noggrant konstruerade algoritm är utformad för att ge investerare en distinkt fördel när de utforskar möjligheter på Dow Jones 30, Nasdaq USA, S&P500 och OMX30.

Sluta handla på egen hand

Utforska vårt banbrytande indexprogram med en beprövad framgångshistorik på handel på terminer och CFD produkter. Maxa dina vinster och ta steget mot framgång idag!

Riskvarning


Även med en imponerande historik är det väsentligt att notera att framtida utfall kan skilja sig. Tidigare prestation utgör ingen absolut garanti för framtida framgångar. Marknadsvillkor är dynamiska och handelsalgoritmer kan reagera varierande under olika marknadsförhållanden. Det är klokt att vara försiktig och utnyttja flera informationskällor vid handelsbeslut.

Vill man läsa mer om S&P500 kan man göra det hos Accuindex.