pyramidspel

Varning för CashFX, Auvoria Prime och Eaconomy

I världen av trading och investeringar finns det många olika alternativ att välja mellan. Men det finns också en del företag som utger sig för att vara något de inte är. Dessa företag, som kallas pyramidspel, är farliga och kan leda till ekonomisk ruin för investerare.

I den här artikeln kommer vi att fokusera på tre pyramidspel som har varit aktiva i Sverige: CashFX, Auvoria Prime och Eaconomy. Vi kommer att diskutera de risker som dessa spel innebär och ge tips på hur du kan skydda dig.

Riskerna med pyramidspel

Pyramidspel är en typ av bedrägeri som bygger på att rekrytera nya medlemmar. När en ny medlem rekryteras måste den betala en insättning till företaget. Dessa insättningar används sedan för att betala ut vinster till tidigare medlemmar.

Pyramidspel är alltid ohållbara i längden. När det inte längre finns tillräckligt med nya medlemmar att rekrytera kollapsar systemet och investerare förlorar sina pengar.

De specifika riskerna med CashFX, Auvoria Prime och Eaconomy inkluderar:

 • Orealistiska löften om stora vinster

Både CashFX, Auvoria Prime och Eaconomy har gjort orealistiska löften om stora vinster. Företagen har hävdat att investerare kan tjäna tiotusentals eller till och med hundratusentals kronor i månaden.

Det är dock omöjligt att garantera stora vinster i trading eller investeringar. Alla investeringar innebär risker, och det är viktigt att vara beredd på att förlora pengar.

 • Brister i transparens

Både CashFX, Auvoria Prime och Eaconomy har varit otydliga om hur deras verksamhet fungerar. Företagen har inte offentliggjort någon information om sina investeringsstrategier eller hur de genererar vinster.

Detta gör det svårt för investerare att bedöma riskerna med att investera i dessa företag.

 • Användning av aggressiva marknadsföringsmetoder

Både CashFX, Auvoria Prime och Eaconomy har använt aggressiva marknadsföringsmetoder för att locka in investerare. Företagen har använt sig av influensers och sociala medier för att sprida sina löften om stora vinster.

Dessa marknadsföringsmetoder kan vara manipulativa och kan få investerare att fatta dåliga beslut.

 • Anklagelser om pyramidspel

Både CashFX, Auvoria Prime och Eaconomy har anklagats för att vara pyramidspel. Det innebär att företagen bygger sin verksamhet på att rekrytera nya medlemmar. När en ny medlem rekryteras måste den betala en insättning till företaget. Dessa insättningar används sedan för att betala ut vinster till tidigare medlemmar.

Pyramidspel är alltid olagliga i Sverige. Det är viktigt att vara medveten om riskerna innan du investerar i något av dessa företag.

Psykologiska risker

Pyramidspel är designade för att utnyttja människors psykologi. De använder ofta löften om snabba och enkla pengar för att locka in investerare.

När investerare blir involverade i ett pyramidspel kan de börja tappa förnuftet och göra dåliga beslut. De kan bli så fokuserade på att tjäna pengar att de inte tänker på riskerna.

Ett exempel från ett onlineforum

I ett onlineforum berättade en person om hur hon blev involverad i CashFX. Hon hade blivit lovad stora vinster och var övertygad om att hon skulle bli rik. Hon rekryterade flera nya medlemmar och tjänade pengar i början. Men efter ett tag började systemet kollapsa och hon förlorade allt hon hade investerat.

Här är några specifika exempel från onlineforum på hur personer har beskrivit sina erfarenheter av CashFX:

Jag blev lovad att jag skulle kunna tjäna 10 000 kronor i månaden på CashFX. Jag rekryterade flera nya medlemmar och tjänade pengar i början. Men efter ett tag började det gå sämre och till slut förlorade jag allt jag hade investerat.

behindmlm

Juridiska risker

Pyramidspel är olagliga i många länder, däribland Sverige. Investerare som deltar i pyramidspel kan bli stämda av andra investerare som har förlorat pengar.

I Sverige kan investerare som deltar i pyramidspel också bli åtalade för brott, till exempel bedrägeri eller pyramidspel.

Här är några exempel på hur Finansinspektionen och Konsumentverket har reagerat på CashFX:

 • I september 2023 meddelade Finansinspektionen att CashFX har anmälts för marknadsföring av otillbörliga investeringar.
 • Konsumentverket har flera gånger varnat för CashFX. I en rapport från 2023 konstaterade verket att företaget inte har någon legitim verksamhet och att det sannolikt är ett pyramidspel.

Ekonomiska risker

Den största risken med pyramidspel är att investerare förlorar alla sina pengar. När pyramidsystemet kollapsar blir alla investerare som är kvar utan pengar.

Här är några exempel på hur personer har förlorat pengar på CashFX:

 • En man berättade för ett nyhetsmagasin att han hade förlorat 200 000 kronor på CashFX. Han hade lånat pengar för att investera och var nu tvungen att gå i skuld.
 • En kvinna berättade för en tv-kanal att hon hade förlorat 100 000 kronor på CashFX. Hon hade hoppats på att kunna tjäna pengar för att betala av sin skuld, men istället blev hon ännu mer skuldsatt.

Spara snabbare Robot trading: Ett lagligt alternativ

Om du är intresserad av att investera i trading finns det många lagliga och seriösa alternativ att välja mellan. Ett sådant alternativ är Spara snabbare Robot trading.

Spara snabbare Robot trading är en plattform för automatiserad trading som använder artificiell intelligens för att generera vinster. Plattformen är enkel att använda och har en tydlig prissättning.

Spara snabbare Robot trading har en lång historia av framgång och har hjälpt tusentals investerare att nå sina finansiella mål.

Tips för att skydda dig från pyramidspel

Här är några tips för att skydda dig från pyramidspel:

 • Var skeptisk mot löften om snabba och enkla pengar.
 • Gör din research innan du investerar i något.
 • Undvik företag som använder aggressiva marknadsföringsmetoder.
 • Lita på din magkänsla.

Om du är osäker på om ett företag är legitimt kan du kontakta Finansinspektionen eller Konsumentverket.

CashFX, Auvoria Prime och Eaconomy är alla pyramidspel som kan leda till ekonomisk ruin för investerare. Det är viktigt att vara medveten om riskerna innan du investerar i något av dessa företag.

Om du är intresserad av att investera i trading finns det många lagliga och seriösa alternativ att välja mellan. Det är viktigt att göra din research och välja ett företag som är legitimt och har en god track record.

Ytterligare information

I den här artikeln har vi fokuserat på de tre pyramidspelen CashFX, Auvoria Prime och Eaconomy. Det finns dock många andra pyramidspel som är aktiva i Sverige. Det är viktigt att vara medveten om dessa risker och att ta sig tid att göra sin research innan du investerar i något.

Här är några ytterligare tips för att skydda dig från pyramidspel:

 • Lär dig mer om pyramidspel. Det finns mycket information tillgänglig på internet och i böcker.
 • Tala med andra personer om sina erfarenheter av pyramidspel. Det kan vara en bra idé att prata med vänner, familj eller andra som har erfarenhet av pyramidspel.
 • Var försiktig med att investera pengar som du inte har råd att förlora. Pyramidspel är alltid en risk, och det är viktigt att vara beredd på att förlora pengar.

Om du tror att du har blivit indragen i ett pyramidspel är det viktigt att ta kontakt med Finansinspektionen eller Konsumentverket. De kan ge dig råd och hjälp.

Personliga berättelser från människor som förlorat pengar med Eaconomy och Auvoria prime

Här är några ytterligare personliga berättelser från personer som har varit involverade i pyramidspel:

Pernilla, 35 år

”Jag blev kontaktad av en vän som berättade om CashFX. Hon sa att hon hade tjänat mycket pengar på det, och jag blev intresserad. Jag gjorde lite research, men jag hittade inget som tydde på att det var ett pyramidspel. Så jag investerade 100 000 kronor.

I början gick det bra. Jag fick ut pengar, och jag var glad. Men efter ett tag började det gå sämre. Jag fick ut mindre och mindre pengar, och till slut fick jag ingenting. Jag förlorade alla mina pengar.

Jag känner mig lurad och bitter. Jag skulle aldrig ha investerat i CashFX om jag hade vetat att det var ett pyramidspel.”

Erik, 45 år

”Jag blev kontaktad av en kollega som berättade om Auvoria Prime. Han sa att det var en ny och innovativ plattform för kryptovalutahandel. Jag var intresserad av kryptovalutor, så jag bestämde mig för att investera.

auvoria prime pyramidspel

Jag investerade 50 000 kronor. I början gick det bra. Jag fick ut pengar, och jag var nöjd. Men efter ett tag började det gå sämre. Jag fick ut mindre och mindre pengar, och till slut fick jag ingenting. Jag förlorade alla mina pengar.

Jag känner mig besviken och arg. Jag skulle aldrig ha investerat i Auvoria Prime om jag hade vetat att det var ett pyramidspel.”

Anna, 25 år

”Jag blev kontaktad av en vän som berättade om Eaconomy. Hon sa att det var en ny handelsrobot som kunde generera stora vinster. Jag var intresserad av att investera, så jag bestämde mig för att prova.

eaconomy pyramidspel

Jag investerade 20 000 kronor. I början gick det bra. Jag fick ut pengar, och jag var glad. Men efter ett tag började det gå sämre. Jag fick ut mindre och mindre pengar, och till slut fick jag ingenting. Jag förlorade alla mina pengar.

Jag känner mig lurad och frustrerad. Jag skulle aldrig ha investerat i Eaconomy om jag hade vetat att det var ett pyramidspel.”

Sammanfattning

De personliga berättelserna från Pernilla, Erik och Anna visar hur farliga pyramidspel kan vara. Det är viktigt att vara medveten om riskerna innan du investerar i något.

Om du är intresserad av att investera i trading eller investeringar finns det många lagliga och seriösa alternativ att välja mellan. Det är viktigt att göra din research och välja ett företag som är legitimt och har en god track record.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *