marketmaking
| |

Marketmaking inom Forexbranschen – Omfattande guide


Marketmaking är en handelsstrategi där en aktör, i det här fallet en likviditetsleverantör (LP), agerar som både köpare och säljare av en tillgång. LP:n erbjuder ett köp- och säljpris för tillgången, och kunderna kan köpa eller sälja tillgången till dessa priser.

Inom valutahandel är LP:er ofta stora banker eller finansinstitut. De har tillgång till stora mängder kapital och kan därför erbjuda konkurrenskraftiga priser till kunderna.

Olika typer av marketmaking

Det finns flera olika typer av marketmaking, beroende på vilken typ av finansiellt instrument som marketmakingen avser. Några vanliga typer av marketmaking är:

 • Aktiemarketmaking, som innebär att erbjuda köp- och säljkurser för aktier.
 • Obligationmarketmaking, som innebär att erbjuda köp- och säljkurser för obligationer.
 • Valutamarketmaking, som innebär att erbjuda köp- och säljkurser för valutor.
 • Commodity marketmaking, som innebär att erbjuda köp- och säljkurser för råvaror.
 • Derivatmarknadmaking, som innebär att erbjuda köp- och säljkurser för derivatinstrument.

För att förstå hur marketmaking fungerar mellan LP:er och forexmäklare gentemot slutkund kan vi dela upp processen i tre steg:

1. Orderläggning

När en kund lägger en order hos en forexmäklare skickas ordern till en LP. LP:n kan då välja att acceptera ordern, avvisa den eller erbjuda en reviderad order.

2. Prissättning

När LP:n accepterar en order måste den bestämma ett pris för ordern. Detta pris bestäms baserat på en rad faktorer, bland annat tillgångens aktuella marknadsvärde, LP:ns risktolerans och dess mål att göra vinst.

3. Execution

När LP:n har bestämt ett pris för ordern genomförs ordern. Detta innebär att LP:n köper eller säljer tillgången till det angivna priset.

marketmaking

Därför finns marketmaking

Det finns flera anledningar till att marketmaking är en populär handelsstrategi för LP:er inom valutahandel. För det första ger den LP:erna möjlighet att göra vinst på skillnaden mellan köp- och säljpriset. För det andra kan LP:er använda marketmaking för att förbättra likviditeten på marknaden.

Är marketmaking bra eller dåligt?

För kunder är marketmaking en fördel eftersom det ger dem tillgång till konkurrenskraftiga priser och god likviditet. Det finns dock också vissa nackdelar med marketmaking, bland annat att LP:er kan påverka marknadens prissättning.

Det är viktigt att notera att marketmaking är en komplex process som kan vara svår att förstå för kunder. Detta är en av anledningarna till att det kan verka som en sluten värld med mycket som LP:er vill undanhålla för kunderna.

Exempel på Marketmaking

Här är några exempel på hur LP:er kan påverka marknadens prissättning:

 • Byggande av positioner: LP:er kan köpa eller sälja tillgångar för att bygga upp en position. Detta kan påverka tillgångens prissättning, eftersom LP:n kommer att behöva köpa eller sälja tillgången till ett högre eller lägre pris än det aktuella marknadsvärdet.
 • Skeende av likviditet: LP:er kan erbjuda felaktiga eller vilseledande information om tillgångens likviditet. Detta kan göra det svårare för kunder att fatta välgrundade handelsbeslut.
 • Fördelar av storlek: LP:er som har större tillgång till kapital har en fördel gentemot mindre LP:er. Detta beror på att större LP:er kan erbjuda mer konkurrenskraftiga priser och godare likviditet.

Kunder kan skydda sig mot dessa risker genom att vara medvetna om hur marketmaking fungerar och genom att välja en forexmäklare med en transparent prissättningsmodell.

Knep som oseriösa forexmäklare använder för marketmaking

Assymetric slippage: Slippage är en skillnad mellan det pris du förväntar dig att betala eller få för en affär och det pris du faktiskt får. Det kan bero på en mängd olika faktorer, bland annat marknadsvolym, likviditet och mäklarens prissättningsmodell.

Assymetric slippage är en typ av slippage där skillnaden mellan det förväntade priset och det faktiska priset är ojämn, beroende på om du köper eller säljer en tillgång. Inom valutahandel är det vanligast att slippage är större när du köper en valuta än när du säljer den.

Det finns flera anledningar till att forexmäklare kan använda assymetric slippage för att lägga oddsen på sin sida. För det första kan det hjälpa dem att minska sina risker. När mäklare köper en valuta är de exponerade för en riskökning om valutans värde stiger. Assymetric slippage kan hjälpa dem att minska denna risk genom att göra det dyrare för handlare att köpa valuta.

För det andra kan assymetric slippage hjälpa mäklare att göra vinst. När mäklare säljer en valuta tar de en risk om valutans värde sjunker. Assymetric slippage kan hjälpa dem att göra vinst på denna risk genom att göra det billigare för handlare att sälja valuta.

Andra saker en forexmäklare kan göra för att förstöra för tradern

Utöver assymetric slippage finns det en rad andra saker en forexmäklare kan göra för att förstöra för tradern och lägga oddsen på sin sida. Några av dessa saker är:

 • Skeende av likviditet: Mäklare kan ge felaktiga eller vilseledande information om tillgångens likviditet. Detta kan göra det svårare för handlare att fatta välgrundade handelsbeslut.
 • Byggande av positioner: Mäklare kan köpa eller sälja tillgångar för att bygga upp en position. Detta kan påverka tillgångens prissättning, eftersom mäklaren kommer att behöva köpa eller sälja tillgången till ett högre eller lägre pris än det aktuella marknadsvärdet.
 • Fördröjd orderexekvering: Mäklare kan fördröja orderexekvering, vilket kan ge dem en fördel gentemot handlare.
 • Förbjuda vissa handelsstrategier: Mäklare kan förbjuda vissa handelsstrategier, till exempel daytrading eller scalping. Detta kan begränsa handlarnas möjligheter att göra vinst.

Det är viktigt att vara medveten om dessa risker när du handlar med forex. Genom att förstå hur mäklare kan manipulera marknaden kan du skydda dig själv och öka dina chanser att lyckas.

Hur kan du skydda dig mot assymetric slippage och andra risker från forexmäklare?

Här är några tips på hur du kan skydda dig mot assymetric slippage och andra risker från forexmäklare:

 • Var medveten om riskerna: Det första steget är att vara medveten om riskerna som är förknippade med forexhandel. Genom att förstå hur mäklare kan manipulera marknaden kan du skydda dig själv och öka dina chanser att lyckas.
 • Använd en transparent mäklare: Välj en mäklare som erbjuder en transparent prissättningsmodell. Detta gör det lättare för dig att förstå hur mycket du betalar för slippage och andra avgifter.
 • Använd en demokonto: Använd en demokonto för att testa din handelsstrategi innan du börjar handla med riktiga pengar. Detta hjälper dig att identifiera eventuella problem med din strategi och att se hur den presterar i verkliga förhållanden.
 • Förstå din handelsstrategi: Se till att du förstår din handelsstrategi innan du börjar handla med riktiga pengar. Detta kommer att hjälpa dig att fatta välgrundade handelsbeslut och att undvika att göra förhastade beslut.

Genom att följa dessa tips kan du skydda dig själv och öka dina chanser att lyckas med din forexhandel.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *