1. Syfte med datalagring

Lansford Holding LIMITED (nedan kallat ”företaget”) strävar efter att skydda och säkerställa att all data som samlas in och lagras görs på ett ansvarsfullt och lagligt sätt. Vi samlar endast in och lagrar data som är nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster och för att uppfylla våra förpliktelser gentemot våra användare och enligt tillämplig lagstiftning.

2. Typ av data som samlas in

Vi kan samla in olika typer av personlig information från användare som frivilligt tillhandahåller den vid användning av våra tjänster. Detta kan inkludera men är inte begränsat till namn, kontaktinformation, användningshistorik och teknisk information för att förbättra användarupplevelsen.

3. Lagring och skydd av data

Företaget lagrar endast användardata så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller enligt lagliga krav. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den insamlade informationen mot oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, missbruk, ändring eller förstörelse.

4. Användning och delning av data

Vi delar inte användardata med tredje part utan användarens samtycke, förutom i fall där det krävs enligt lag eller för att tillhandahålla våra tjänster. Data kan delas med myndigheter för att uppfylla lagliga skyldigheter eller för att skydda företagets rättigheter och säkerhet.

5. Användares rättigheter

Användare har rätt att begära tillgång till, rättelse eller radering av sina personuppgifter. Kontakta oss via e-post på kontakt@sparasnabbare.se för att utöva dina rättigheter eller för ytterligare frågor angående datalagring och integritet.

6. Ändringar i policyn

Denna datalagringspolicy kan komma att uppdateras med jämna mellanrum för att återspegla ändringar i företagets praxis eller för att följa lagliga krav. Vi rekommenderar att användare regelbundet granskar denna policy för att hålla sig informerade om hur vi skyddar deras personuppgifter.