Användarvillkor för Sparasnabbare V3

Välkommen till Sparasnabbare V3. Genom att använda vår mjukvara godkänner du följande villkor:

Användarrättigheter och ansvar:

  1. Tillgång och användning: Genom att använda vår mjukvara erhåller du en icke-exklusiv rätt att använda den för personlig eller företagsmässig användning i enlighet med dessa villkor.
  2. Ansvarsfriskrivning: Vi friskriver oss från allt ansvar för direkta eller indirekta skador som kan uppstå från användningen av vår mjukvara eller från information som tillhandahålls genom den.
  3. Användaråtgärder: Användaren ansvarar för alla åtgärder som vidtas med deras konto, inklusive konsekvenserna av interaktioner med vår mjukvara.
  4. Ändringar och uppdateringar: Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i mjukvaran, inklusive funktioner, innehåll eller tjänster, utan föregående meddelande.

Juridiska detaljer:

  1. Jurisdiktion och lagar: Genom användningen av vår mjukvara samtycker användaren till att dessa villkor tolkas enligt och regleras av lagar i den relevanta jurisdiktionen där bolaget är verksamt
  2. Vid eventuella tvister gäller lagarna i Delaware, Wilmington, USA, där bolaget har sitt huvudkontor och därmed faller alla juridiska aspekter och eventuella tvister under denna jurisdiktion..
  3. Immunitet från ansvar: Användaren samtycker till att bolaget och dess dotterbolag, anställda och tjänsteleverantörer inte hålls ansvariga för några förluster, skador, krav eller kostnader som uppstår från användning av vår mjukvara.

Genom att använda Sparasnabbare V3 samtycker användaren till dessa villkor och att följa gällande lagar och regler för användning av mjukvaran.